13 f f 102.817,846 4.065,993 f 167.960,76 s 69.614,53 5.120,21 Is 31.846,268 5.679,65 32.757,843 8.196,75 3.985,878 83.322,418 71.907,10 25.170,48 f 11.878,33 f 1.016.429,78 f 260 503,97 f 259,100,93 I f 313 642,74 f f 269.958,35 30 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. X. BEKNOPTE INVENTARIS 31 DECEMBER 1914. Boekwaarde. Terreinen f 167.960,70 f 1.904,78 f en ver- 6 Uluminatiematerialen f 14.644,40=; f f 10.578,41 f f 7.459,67 f f f Kabelnet Transformatoren f 67.215,97 f Huisaansluitingen Meters. Gereedschappen Meubilair Ophooging terreinen, bestrating, rio- leering, enz Gebouwen Aanschaffings waarde. s 13 292,15 f 755.925,80s f 175.778,518 f 241.735,64 s f 167.140,51 61.867,73 72.662,27= 21.059,31 6.031,54 76.703,20 53.748,78 7.126,388i 2.363,32 =j i f 1.093.043,14 8j f 526.793,66 13.006,18 LM 12^878 27.119,05 39.570,05 12.503,17 4.393,59 46.923,87 45.019,49 4 435,84 1.937,94= f 566.249,48 Afgeschreven. 33.092,228 8.556,13 1.637,95 29.779,33 8.729,29 2.690,54 425,38 11.445,54 Steenkolen enz. 1.279.185 K.G. steenkolen a f 10,17 per 1000 K.G 1.186.220 briketten 11,05 24 336,58 15.347,44 30.933,28= 4.056,74 65.329,16 s. 154.809,85 8 f Stoomketels Zuigtrekinrichting Stoommachines Condensatie-inrichting Economisers Buisleidingen Voedingsapparaten Dynamo’s en omvormers. Schakelbord met apparaten bindiugsleidingen Laboratorium Werkplaatsinrichting Accumulatorenbatterijen. Transport- en weeginrichtingen Water- en oüereiniger Waschinrichting Openbare electrische verlichting f - 129.083,70 31.834,21 t f 1.904,78 f 29.929,43 f 627.617,06 f 101.718.83= f 525,898,23 f 179.786,28 f 110.171,75 6.712,99 1.592,78 i I 293.555,48=1 56.182,84=1 21.027,09 i 63.691,13 12,253.49 220.139,02 I f 120’241,96 I 173^313^52 w W

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 475