13 31 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Boekwaarde. f f 161.574,54 f f Gezien: de Directeur, G. J. F. Bakker. Drukwerk, bureaubehoeften, enz.: Drukwerk en bureaubehoeften Post-, formaat- en plakzegels 28.905,49 38.515,26 14.817,48 32.410.295 45.565,35 5 836,55 494,11 30,— 331,— 30,465 361,46 5 De. Administrateur-Boekhouder, G. J. J. Benoist. Magazijn Reservedeelen voor ketels, machines, enz. Kabels Transformatoren Meters en meterborden Diverse materialen Ledige kabelhaspels olievaten 1500 K.G. oud ijzer f 0,02

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 476