13 13 I O V E R Z I C H T DEK E S U L T A T E N V A N 1‘MM» 11H4. XII. If J 35 34 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. 1909 1910 1908 1911 1907 1912 1906 1913 1914 Stroomafzet: A. in 7.790,20: 8.188.570 6.996.991 9.446.511 5.397.778 10.965,500 2.872.361 12.579.387 Totaal 13.181.484 f f f ,5 f 1.007.374,88 f 226.827,68 if 509.565,— f 1.145.158,16s Totaal f 1.320.002,16 Lasten f J> 493.154,69 f 637.175,58 Totaal f 706.194,66s 379.744,25s f 485.709,91s I f f 692.552,47 I). 9,66 11,09 14,41 7,38 4,07 14,40 17,- 16,6 waarvan 27.500, 30.000,— f 24.000,— 36.612,- 15.000,- |f f f 40.989,25 f 45.054,25 f 50.356,50 349.744,25s 466.993,33s j 595.562,86s 642.195,97 379.744.25s f 485.709,91s f 507.982,58s f 692.552,47 449.097,91s diverse kosten rente afschrijving Saldo in o/o der aanschaffing, kosten 386.749 2.485.612 3.949,150 3.841,055 97.133,37 140.899,99 6.959,148 4.006,352 8.151.192 4.428.195 9.260.614 3.920.870 4.730.075 3.458.495 1.830.744 3.567.034 3.148.536 3.S4S.455 617.698,45s 233.509,70 21.690,79 5.724.258 3.722.253 272.803,41 97.734,12 151.127,43s 843.882,18s 266.381,15 34.894,83 f 366.815,78 j f 100.388,26 i 212.181,00s i f 679.385,04s I -- 730.234,52 249.305,59 27.834,77 57.386,90 f 253.521,47 f 422.417,49 |f 514.217,71 256.463,31 16.491,1; 377.781,28s 101.936,47 226.476,91 96.322,95 I» 196.986,89 f 111.322,95 f 220.986,89 |f 303.587.: f 985.230,80 291.691,70 43.079,66 f 1.086.550,16 261.252,20 50.944,77s H. Opbrengst draaistroom. gelijkstroom andere baten 507.982,58 s f 327.936,66s 98.867,76s 210.371,15 9.753,35 s j f 1.398.747,13 s 276.087.3 aan de f 640.617,11s 246.290,17s» 262.761,74 12.782,36 s f 697.961,595if 787.172,1| 872.898,94 draaistroom in K. IV. U. gelijkstroom in K. \V. U. K. UitkeeringaandeGemeente voor gebruik van den on dergrond. F. Saldo, uitgekeerd Gemeente 521.664,96s i f f 114.781,99 |f 198.800,72 f 253.509,85 »)f 251.861,0| 255.121,33 97.327,41 134.396,21 f 226.827,68 f 398.242,05 f 476.974,70slf 483.584,8 -- f 111.322,95 if 220.986,89 f 303.587,3 167.136,72 2.304,06 640.617,11s j f 100.376,29 95.319,14 98.051,47 11.669,40 104.122.19 125.413.38

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 478