14 INHOUD. v. VI. VIL VIII. Beheer Nieuwe en vervallen aansluitingen Aantal aansluitingen Aansluitingen buiten de Gemeente en buiten het concessiegebied Stand van het aantal verbindingslijnen. Stand van het aantal particuliere lijnen Volgende toestellen e.d Publieke Telephoonstations Verhuizingen, verplaatsingen en andere uitge voerde werken Gebouwen Centraal-Bureaux Kabelnet Storingendienst Personeel 8 8 8 9 10 12 5 6 6 7 7 11. IV. XIV. 1 1 3 IX. Volg- nummer. I. III. X. XI. XII. XIII. Pagina.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 479