14 4 Opgemerkt wordt, dat onder de enkelvoudige aansluitingen ook de verbindingslijnen met het hulpbureel te Voorburg zijn opgenomen. De verbindingslijnen met het Rijkstelephoon- en telegraafkantoor zijn, voor zoover deze dienen voor inter lokaal verkeer, niet in deze opgave inbegrepen. 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 133 260 413 163 116 853 2344 2899 3554 4335 5060 5697 6561 7572 8412 9129 9846 10271 133 393 806 969 853 312 555 655 781 725 637 867 1008 840 717 717 425 Hieronder volgt een staat, aangevende de toeneming van het aantal aansluitingen over de verschillende bedrijfsjaren: I 312') 555 655 781 725 •504 607 595 677 833 1570 425 2344 2899 3554 4335 5060 5564 6171 6766 7443 8276 9846 I 10271 De Telephoon Maatschappij „VoorburgRijswijk” had op 31 December 1914 22 aansluitingen meer dan op 1 Januari van dat jaar, te weten 271 aansluitingen, waarvan 132 in Voorburg en 139 in Rijswijk. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Aantal aansluitingen. Toeneming. Gesplitste. Totaal. 31 December van het jaar. Enkel voudige. Totaal aantal aanslui- Enkel- i Ge- tingen. voudige j splitste, j i) Met de gemeentelijke epxloitatie is aaugevangen 1 Juli 1903. De Ned. Bell Tel. My. had by overname van haar bedrijf 1824 aansluitingen; de gemeentelijke exploitatie is aangevangen met 2032 aansluitingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 481