r I \l3 14 L n 5 abonnement waarvoor 247 19 74 43' 39 4 10219 82531999 Over te brengen Totaal •waarvan op het C. B. Haag en op het C. B. Scheveningen Totaal waarvan op het C. B. Haag en op het C. B. Scheveningen 8140! 1975 94 5 13 9 16 56 Totaal waarvan op het C. B. Haag en op het C. B. Scheveningen II. Publieke stations. 1. Politieposthuizen. 2. Wachthuizen H. T. M. 3. Openbare gebouwen 4. Particulieren 86 3011 33 j10082 9403 26 1. Aansluitingen, wordt betaald: 1. voor rekening van particulieren. a. binnen de gemeentegrens b. buiten de gemeentegrens 2. voor rekening het Rijk. a. binnen de gemeentegrens b. buiten de gemeentegrens c. buiten de concessiegrens 3. voor rekening van de Gemeente. a. secretarie b. bedrijven en instellingen. 4. Verbindingslijnen met het hulpbureel te Voorburg 38 26 III. Dienstaansluitingen. 1. In de telephoongebouwen 2. In de woningen der ambtenaren en werklieden VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Soort der aansluitingen. 20 bi) CB M (O o CQ ra o aó I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 482