I a d I 14 1- r 10219 Overgebracht 33 8253 1999 33 19 16 Totaal Publieke stations 67 13502 Totaal Onder de hoofdtoestellen zijn 291 schakelborden. Dienstaansluitingen Hoofd toestellen Volgende toestellen Uit vorengaanden staat blijkt, dat het aantal aangesloten nummers op de centraal-bureaux in den Haag en Schevenin- gen 10238 bedraagt. Het totaal aantal nummers, dat door deze centraal bureaux en door het hulpbureel te Voorburg met elkaar in verbinding kan worden gebracht, bedraagt 10509. Op bedoelde 10238 aansluitingen zijn 13502 toestellen, in eigendom aan de Gemeente toebehoorende, geschakeld, ver deeld als volgt: Enkelvoudige aansluitingen Hoofdtoestellen Volgende toestellen 10 5 13311 94 10103 3238 41 26 3 1 10238 10271 33 8269 2002 10271 IV. Vrije lijnen ten behoeve van het Rijk. 1. Ingevolge art. 8 der Concessie 2. Telegramlynen 3. In het Rijkstelephoon- en telegraaf kantoor 4. Gemeentelijk Electrisch Bedrijf Totaal waarvan op het C. B. Haag en op het C. B. Seheveningen 6 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Soort der aansluitingen. 3 ES PÉ tr’ <D E E

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 483