14 7 19 Totaal. Stand van het aantal verbindingslijnen. V. 1. 172 180 2. 3. 5. 249 257 Loosduinen Wassenaar Leidschendam 5 2 1 2 53 14 5 2 1 2 53 14 17 9 1 17 1 Onder het aantal aansluitingen van de Telephoon Maat schappij „Voorburg-Ryswijk” zijn er 5 buiten het concessie gebied. VI. Stand van liet aantal particuliere Ijjnen. Onder particuiere lynen wordt in dit verslag verstaan de lijnen, waarop geen lokaal telephoonverkeer mogelijk is, en die uitsluitend bestemd zyn voor telephonische gemeenschap Verbindingslijnen tusschen de telephoonbureaux Den Haag en Scheveningen Aanvraaglynen Rykstelephoon a. van C. B. Haag b. van C. B. Scheveningen Correspondentielynen Rijkstele- phoon a. van C. B. Haag b. van C. B. Scheveningen C. B. Voorburg met Telegraaf kantoor Den Haag Klokkenlijnen IV. De aansluitingen buiten de Gemeente en buiten het Concessiegebied, voorkomende in voorgaanden staat, zyn als volgt te verdeelen. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Buiten de Gemeente-grens. Onder de Gemeente. 26 Soort der verbindingslijnen. ■j 4. Binnen het concessiegebied. Aantal op 1 Januari 1914. Buiten het concessiegebied. Aantal op 31 Dec. 1914.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 484