i 14 8 i 1 2 52 27 300 VIII. Publieke telephoonstations. Het aantal publieke telephoonstations bedroeg op 31 Decem ber 1914 94, w aarvan 6 waren opengesteld voor het voeren van interlokale en internatonale gesprekken. 2977 3035 1668 543 3277 5 235 2749 260 203 167 28 460 3237 3238 1835 571 3737 4 262 3049 19 9 22 Volgende toestellen Extra schellen. Omschakelaars Uitschakelaars Mirco-telephonen Tweede mirco-telephonen Tweede telephonen Tafeltoestellen VII. Volgende toestellen e.d. Hieronder volgt een overzicht van het aantal abonnementen, gesloten voor volgende toestellen e.d. respectievelijk op 1 Januari en 31 December 1914. De volgende toestellen, e.d. geplaatst op dienstaansluitingen, zijn niet in deze getallen opgenomen. schappy „Voorburg-Ryswyk” Totaal. Bovendien waren in onderhoud op de particuliere lijnen 2 schakelborden, 12 volgende toestellen, 9 extra schellen, 9 tafeltoestellen, 8 omschakelaars, 1 uitschakelaar, 1 tweede micro-telephoon, 1 borstmicro-telephoon en 1 hoofdtelephoon. Voor rekening van particulieren „de Gemeente. het Ryk de Telephoonmaat tusschen de perceelen, die door de betreffende lijnen zyn verbonden. Op 31 December 1914 was het onderhoud van 52 parti culiere lynen, tegen eene vaste jaarlyksche vergoeding aan den Telephoondienst opgedragen. Hiervan waren: VERSLAG DER GEMEEN'TE-TELEPHOON. Verschil. Abonnementen voor: Meer. Minder. Op 31 Dec. 1914. i Op 1 Jan. 1914. n v V1V -LUlUpUVVU.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 485