14 9 234 37 Vermindering 12.239 en 1914 1913 IX. Verhuizingen, verplaatsingen en andere uitgevoerde werken. Gedurende 1914 werden 599 verhuizingen van telephoon- aansluitingen en 660 verplaatsingen van toestellen tot stand gebracht, respectievelijk 65 en 83 meer dan in 1913. Behalve verschillende kleinere werken werden door den Telephoondienst beƫindigd de werkzaamheden, ten behoeve van lijn 2 der Haagsche Tramweg Maatschappij. 123.660 135.899 14 51 4092 4326 De vermindering van het aantal telephoonstations is een gevolg van de inwerkingtreding van het Nieuwe Telephoon- tarief. X. Gebouwen. De bouw van het centraal-bureau te Scheveningen kwam in Juli 1914 gereed. Met den bouw van het bureau aan de Marnixstraat werd een aanvang gemaakt. De onderhandelingen, betreffende de overdracht van grond in de Hofstraat door de Gemeente aan het Rijk, werd voortgezet. Het groote gebrek aan magazijnruimte leidde, mede in verband met de plannen voor instelling van een kabelbureau, tot indiening van het voorstel eenige, aan het telephoon- gebouw in de Hofstraat grenzende perceelen te sloopen daar ter plaatse twee nieuwe lokaliteiten te bouwen. I XI. Centraal-bureaux. De in het vorige jaarverslag vermelde uitbreiding tot 8800 nummers van het multipelveld, in het bureau Haag, kwam in 1914 gereed. Dit was eveneens het geval met de uitbreiding van het lokaalveld tot 8840 nummers, waarvoor o.a. wijziging van de tusschentafel, die vroeger deel uit maakte van de inrichting der gesplitste aansluitingen, in eene A-tafel plaats vond. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPH00N. In het jaar Aantal interlokale gesprekken. Aantal i internationale gesprekken. Aantal locale gesprekken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 486