14 11 XIII. Storingendienst. 11154 Totaal der storingen in 1914 1914 1912 1913 0.361 0.415 0.437 1 u. 20 min. 2288 13442 Percentage gestoorde aansl. per dag Gemiddelde tijd, benoodigd voor het opheffen eener storing Aansluitingen op het C. B. Scheveningen In de centrale inrichting In de toestellen In de binnen- en buitenleidingen Verschillende uitbreidingen en wijzigingen moesten achter wege bljjven, daar by het uitbreken van den oorlog de uitvoer van kabels uit Duitschland verboden werd. Wel werd nog eene groote hoeveelheid voor ondergrondsche aansluitingen ontvangen, waarvan de bestelling vóór Augustus 1914 plaats vond. Het wyzigen van bovengrondsche in onder grondsche aansluitingen kon derhalve worden voortgezet. Het betrekken van de verschillende draadsoorten en van hulpmaterialen ondervond groote moeilijkheden. Aansluitingen op het C. B. Haag: In de centrale inrichting In de toestellen In de binnen- en buitenleidingen. 1066 7396 2692 183- 1321 784 De gemiddelde tijdsruimte, waarin eene storing werd op geheven, nadat deze ter kennis van het storingenbureau was gebracht, bedroeg over 1914 volgens nauwkeurig aangehou den statistieken 1 uur en 17 minuten. Uit navolgenden staat blijkt, dat het aantal storingen in 1914 heeft bedragen 13442 tegen 15041 in 1913, eene ver mindering derhalve van 1599 storingen. 1 u. 25 min. 1 u. 17 min. VERSLAS DER GEMEENTE-TEI.EPHOON.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 488