1 I I 1 I I 1 I !l I M 1 14 14 1 5 I 1 1 1 6 26 43 55 1 2. 3 2 1 1 1 7 1 2 3 2 1 1 850.—. 820.— en 2 H 770.—. 710.—, 8 h f 660.— en 7 a f 610.—. 600.— en 32 tt f 550.—. 1.50 per dag en 28 tl f 1.25 per dag - 13 12 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Personeel o December 1914. XIV. Tpctmp OPMERKINGEN. BETREKKINGEN. 1 3500. 2 1 1 1 Chef-Instrumentmaker 1 1 8 9 1 1 Schrijver n 9 •2 7 Tijdelijk Schrijver n r> y> 1; 5 1 3 210 1 Totaal i) De Reserve-Telephonisten verrichten niet geregeld dienst. n n r> n n v •n n Y) r> n •n r> v Y) n Directeur Adj un ct-Directeur Ingenieur Hoofdopzichter Opzichter Magazijnmeester Magazijnknecht Geldophaler Bode Tydelijk Bode Concierge Chef-Telephoniste Onderchef-Telephoniste Tijd. Onderchef-Telephoniste Telephoniste le kl. Telephoniste 2e kl. Telephoniste 3e kl. Reserve-Telephoniste Y) V n Y) De Directeur, G. E. VAN LIER. i i 1 1 1 2 1 4 8 .2 Controleur aansluitingen Controleur werklieden Tijdelijk Hulpopzichter Teekenaar Tijdelyk Teekenaar Ad ministrateur-Boekh ouder Adjunct-Boekhouder Kassier le Klerk 2e Klerk 1 1 1 3 8 1 7 r> n Y) 1462.50. n ^3 - 1 6 26 43 55 41 jl39 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 J I 2 2 i 2 2 1 2 1 4 9 i V Y> 950.—. 1250.— en U 1150.—. 950.— 1 700.—. 650.— 1 600.—. 1200 en 3 a f 1050.—. 750.—, laf 700.—, 3 a f 650 en 3 600.-. 760.—. 2 650.—, 2 4 k 500.—. 500.—, 1 26.per maand, 5 f 10.p. w. en 1 af6.p. w. 1 1 60.per maand, 1 a 40.per maand. 2125.—. 1525.—. laf 4500.—. 1 1 2750.—. 1 2500.—, 2 af 2150.—. 1 1450.—, laf 1300.—, 1 1281.25, 1 1200.— en4 af 1056.25. 1200.— met vrije woning, vuur en licht en 1 a 1000. 550.- 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 11 11 r 27 1300.met vrije woning. 850.—. 1000.— en 1 a f 900.—. 700.— en 1 650.—. 50.per maand. 800.met vrije woning, vuur en licht; 1350.-. 1025.r-, 2 a f 950.—, 3 5 f 900,— en 1 B 850.-.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 489