14 14 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Rekening van den Gemeentelijken Telephoondienst over 1914. Naar aanleiding van de rekening van Gemeentelijken Telephoondienst over 1914, hebben Burgemeester en Wet houders de eer het volgende op te merken: Het winstsaldo, dat voor 1913 f 136.755,73 bedroeg, be draagt over 1914 f 153.077,35'/2 en is dus f 16.321,62*/3 of bijna 12% meer. Evenals het vorige jaar is dit resultaat te danken aan de omstandigheid, dat de voorgenomen uit breidingswerken nog niet tot stand zijn gekomen, terwijl het aantal aangeslotenen stjjgt. De winst, per dubbeldraad berekend, is van f 13.6O'/2 in 1913 gestegen tot f 14.160 in 1914, een vermeerdering met ruim 4%. De Baten zijn, vergeleken met 1913 rond f 55.800 of ruim 7*/2% meer. Voornamelijk bracht meer op artikel I „Abonnementen” rond f 66.700 of ruim 10%. Minder brachten op: art. II „Opbrengst van gesprekken in publieke spreekgelegenheden” rond f 1.100 of ruim 10 en art. V „Opbrengst van werken buiten tarief’ rond f 9.800 of ruim 128 De Lasten bedroegen rond f 39.500 of ruim 6*/2 meer dan 1913. Meer uitgaven werden in hoofdzaak gevorderd voor art. I „Kosten van bediening” rond f 14.800 of ruim 23 art. II „Storingendienst” rond f 2.000 of ruim 17 art. V „Kosten van Telephoongids” rond f 4.200 of ruim 58 (in 1914 werden voor het eerst 3 gidsen in plaats van 2 uitgegeven) art. VI „Onderhoudskosten” rond f 1.700 of ruim 2 art. VIII „Algemeene onkosten” rond f 30.100 of ruim 39%, art. XI „üitkeeringen aan de Gemeente” rond f 4.600 of ruim 16>/2 Minder werd uitgegeven voor art. IV „"Werken buiten tarief’ rond f 7.000 of ruim 54>/2 art. VIII „Renten” rond f 2.200 of ruim 4% en art. IX „Afschrijvingen” rond f 9.100 of ruim 4%. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOOX.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 490