r 14 14 n. ril. 7.648,94 ui. I I. I. I 17.505,98 20 21 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. I. BEDRIJF IE KEN ING. 1914. 1914. Art. BATEN. 1913. LASTEN. 1913. Art. I Begroot. Werkelijk. Werkelijk. Begroot. f 664.151,50 12.002,82 I n III. B 10.420,- IV. 5.916,33’ V. f 617.840,45 f 634.385,45’ f 770.917,w f 578.319,23 RECAPITULATIE. f 136.755,73 f 80.796,89 Voordeelig saldo R. A. Dijker. Gezien de Directeur: G. E. van Lier. n -n f 153.077,35 5 i. Opgemaakt de Administrateur-Boekhouder n Ti V n otaal der baten otaal der lasten VI. VII. II. 4.797.85 ni 6.114.-' 137.01 417,17s 27.750,— 54.000,— 223.293,11 1.200,— 36.000,— 2.500,— Kosten van bediening. Storingendienst Werken volgens tarief Werken buiten tarief Kosten v. d. Telephoongids Onderhoudskosten Algemeene onkosten Renten Afschrijvingen Oninbare posten. Uitkeeringen a. d. Gemeente Onvoorziene uitgaven II. III. IV. V. IX. X. XI. 15.900,— 11.000,— 5.916,335 11.526,01 82.279,98’ 111.612,07s T) V) f715.O74,96 f 715 182,34’ 3.891,64’B 7.631,31 I 228,70’1 f 770.917,80’ 617.840,45 n n I V f 685.000,— f 715.074,96 578.319,23 f 715.182,34s 634.385,45’ 2.726,01 2.500,— 40,- Abonnementen Opbrengst van gesprekken in publieke spreekgelegen- heden Opbrengst van werken vol gens tarief Opbrengst van werken buiten tarief Opbrengst van het meermaal plaatsen van namen in den telephoongids en verkoop gidsen Rente van Kasgeld. Bijzondere inkomsten 9.663,- I 11.000,— f 64.285,93 |f 79.157,94 11.876,06 9.497,18 13.013,73 7.277,57’ 75.666,71 81.440,45 54.841,80 B 232.252,62 n n 8.000,— 10.893,10 f 79.157,94 13.925,06 9.677,71’ 5.916,33’ 11.526,01 77.354,04’ 111.612,07’ 52.547,55 223.079,86 689,61 32.354,25 f 730.905,89

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 494