r 14 22 Specificatie van de Bedryfsrekening. II. BATEN’. 1913. Art. I. Abonnementen. Oud Tarief. 1. Enkelvoudige aansluitingen f 554.402,305 f 610.000, f 685.000,— |f 671.247,47 5 f 2.217,22 f53.113,665 f 664.143,17 2. Volgende toestellen 3. Extra-schellen 4. Tafeltoestellen 45.000,— 8.000,— 6.000,— 4.500,— 4.600,— 500,— 4.000,— I, 400,— 2.000,— f 584.310,72 5 47.730,95 8.568,71 6.767,775 4.846,25 4.945,50 503,33 5 4.690,69 632,44 2.818,595 5.130,905 78,33 99,75 30,22 15,50 2,97» 72,74 s 2,08 1914. I, 44.905,72 I, 8.142,— \r, 6.276.905 4.372,— 4.687,75 495,02 4.140,37 5 531,97s, 2.475,09 I, 32.018,015 370,835, 618,75 160,615. 73,50 23,085 435,88 13,35 5. Aansluitingen Schakelbord 6. Omschakelaars 7. Uitschakelaars 8. Micro-telephonen 9. Tweede telephonen 10. Particuliere lynen. 11. Gesplitste aansluitingen. 12. Volgende toestellen voor G.A. 13. Extra-schellen 14. Tafeltoestellen 15. Omschakelaars 16. Uitschakelaars 17. Micro-telephonen 18. Tweede telephonen Nieuw Tarief. 1. Netaansluitingen: a. voor abonne menten a f 55. per j aar f 15.340,86 b. voor abonne menten 4 f 65.1— per jaar f28.561,415 c. voor abonne menten a f75. per jaar f 6.994,17 d. voor abonne menten a f90. per jaar Over te brengen VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPH 00N. n T) n n •n v r> n r n 9 r> i n I T) Begroot. Werkelijk. •X. xmuAiuvouvuvu

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 495