I 14 U 26 VERSLAG DER GEMEENTE-TEI.EPHOON. LASTEN. 1913. f 55.244,37 tf 49.000,— >5 n H 7.607,94 f 64.285,93 f 79.157,94 f 79.157,94 f n n •f 13.925,06 f 11.876,06 f 15.900,— f' 9.677,71® If If 5.916,33s 1.000,— 4.916,33s 5.916,33 s f 5.916,33s 18.500,— 1.500,— 359,64 1.010,45 51,— 83,34 s L, 489,92 924,11 25,- 65,26s 3.398,49 8.467,80 9,27 0,50 750,— 1.500,— 50,— 250,— 1. 2. 3. 4. Art. II. Storingendienst. Jaarwedden Loonen Materialen Diversen Art. III. Werken volgens tarief. 1. Materialen. f 5.119,33s f 2. Loonen 4.377,84s L nisten 3. Vergoeding tramgeld. 4. Aankoop schorten, pantoffels enz 5. Koffie, thee en melk 6. Èxamenkosten 7. Diversen Verhoogd by besluit van B. en W. dd. 11 Juni 1915 21.4-57,97® 951,30 ■f Art. IV. Werken buiten tarief. f 13.013,73 Verhoogd by besluit van den Ge- meenteraad d.d. 14 Juni 1915. f 13.013,73 If f 3.870,12 10.052,58 2,36 p 1914._ Begroot. Werkelijk. 9.497,18 f 11.000,— !f f 3.750,— 12.000,— 100,— 50,— 6.000,— f 4.870,35 5.000,— 4.807,365 Art. I. Kosten van bediening. 1. Jaarwedden toezichtvoerend personeel en telephonisten f 46.015,27 2. Salarissen reserve-telepho- L, 15.747,12s l„ I„ 1.019,10 L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 499