3 Wethouders. Leden van den Raad. B. van den Raad. 12.3 12.5 10.7 11.0 10.7 Registers van Bevolking. De Bevolkingsboekhouding in kaartsysteem is in 1914 voltooid. In het belang eener richtige bijhouding der Bevol kingsregisters werden 7612 personen per post gewaar schuwd tot het doen van aangiften van verhuizing of Bij de vaststelling van het bevolkingscijfer en de daaraan verbonden becijferingen, strekte het bevolkings cijfer, aangegeven bij Provinciaal Blad van Zuid-Holland, No. 55 van 16 Mei 1914, A. No. 1035 (4de Afdeeling), tot uitgangspunt. Ambtenaren ter Gemeente-Secretarie. 1910 1911 1912 1913 1914 De verhouding geweest. in 1905 ruim 13.4 per 1000 der sterfte is in 1914 zeer gunstig Op 31 December fungeerden als onbezoldigd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, de heeren: H. de Wilde, jl J. C. Jansen, R. A. van Sandick, A. J. C. Baron van Pallandt, J. Simons, Oud-Wethouder. Jhr. O. J. A. Repelaer van Driel, Oud-leden E. L. A. Penn, Op gemeld tijdstip fungeerden als bezoldigd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, de heeren: B. J. Warnars, W. H. van der heyden, L. J. van der Wulp, J. M. Bouscholte, M. W. C. Korpel, L. F. van den Belt, G. W. Nieuwstraten, n n r> n n T> r n n n n n n n n n n 7> r> T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 4