I” 14 2.743,80 58,68 2.085,69 12.385,04 260,42 418,70 3.969,125 44,50 902,44 i I» I” j„ 702,65 27 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOOX. 1913. LASTEN. 726,01 f 7.277,575 1.484,47 4.500,— n I” 16.750,— 13.706,335 f 96.500,— Art. V. Kosten van den Telephoon- gids. 1. Drukken, binden enz. 2. Bezorgloon Verhoogd by besluit van den Ge meenteraad d.d. 14 Juni 1915. i” Verlaagd bij besluit van B. en W. d.d. 11 Juni 1915 219,635 26,915 26,42 I” f 75.666,71 918,485 3,735 3.237,41 272,81 500,— 500,— --- f 11.526,01 If 11.526,01 f 6.690,68 586,895 AO. f 75.666,71 I” M 5.500, 250,— 2.500, — Art. VI. Onderhoudskosten. 1. Ondergrondsch net 2. Bovengrondsch net 3. Binnenleidingen 4. Toestellen 5. Centrale inrichting (Haag en Scheveningen). 6. Machines en accumulatoren 7. Meubilair. 8. Gebouwen a. Hofstraat. b. Fluw. Burgwal. c. Spui d. Com. Jolstraat. e. Kerklaan f 82.279,985 f 77.354,045 191L Begroot. W erkelijk. f 2.372,03 17.783,40s 4.536,845 1„ 18.919,475 LwiiKiaaii 9. Wagens, ladders, rijwielen en automobielen 10. Schrijfmachines 11. Gereedschappen 12. Verandering van boven- grondsche in ondergrond- sche aansluitingen. f 4.648,745 15.776,10s 4.306,855 15.083,38 11.905,18 15.000,— 288,52 630,98 f 10.823,36 f 10.000,— 800,— 14.004,625 f 77.354,045 14.220,01s f 6.000,— 25.000,— 6.500,— 13.500,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 500