i 14 - - 30 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. LASTEN. 1913. f 105.000,— 'f 109.560,22 a. 727,91 J, c. - I” 32,25 Art. VIII. Renten. f 54.841,80 f 52.462,46 >1 f 52.547,55 f 54.000,— f 54.841,80 f f f Overbrengen f f f 6 613,26 6.613,26 6.613,24 6.618,24 Art. IX. Afschrijvingen. 1. Gebouwen 53,49 754,34 1.000,— 537,54 i», 6.612,07* f 81.440,45 f 111.612,07' f 111.612,07' 84,77 52,34 55,25' 291,50 1. Aan de Gemeente voor ge leend kapitaal f 1.231.561.40s 1 jaar a 4 162.034,68 18 dagen a 4% f 1.393.596,08s 2. Aan de Gemeente voor voor schotten in rekening-courant 3. Aan leveranciers 7.435,82 7.435,82 auto-aanrydingI ff. verzekering tegen be- rooving h. diversen Verhoogd bij besluit van B. en W. d.d. 11 Juni 1915 49.262,46 3.285.09 52.547,55 1914. Begroot. "W erkelij k. Overgebracht f 81.440,45 bewaking gebouw Kerk- laan b. herstellingen aan eigen dommen van geabon- neerden verbandmiddelen d. advertentiekosten. gasverbruik Hofstraat j e. i schade, veroorzaakt door

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 503