14 567,32 101.260,22 8.955,28 103,68 838,49 6.065,47 5.812,09 31 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON'. LASTEN. 1913. Begroot. f f 7.435,82 Overgebracht f 6.613,26 6.613,24 n met 36.480,53 40.648,93 36 373,80 n n toebe- 5» n n n a. n Gecombineerde posten van vóói 1911: 779,13 923,29 1.644,06’ 1.738,03 779,13 867,45’ 8.803,07 13.074,32 1.535,08 1.738,03 544,40 98.047,55 10.383,93’ 140,52’ 1.088,89 186,05 601,50 294,92 1.708,66 810,02 1.047,62’ 1.520,28’ 1.738,03 80,71 349,03 230,12 1.583,66 61,05 376,50 194,92 1.734,92 1914. Werkelijk. Bovengrondsch net, houten palen, bronsdraad, isola toren, bliksemafleiders, opvoerkabels, enz. Overbrengen 9.430,15’ f 197.255,40 5.977,64 f 196.667,94 6.000,03 f 196.881,19 9.224,45 14.579,09 l„ 1.291,77 j„ 104.401,— 9.183,94 35,52’ 688,89 3.565,47 5.474,45 8.579,09 2. Verwarmingstoestellen en electrische verlichting 3. Ondergrondsch net 4. Opvoerpunten van ijzer 5. Houten palen 6. Materiaal voor opvoer 7. Buitenlijnen 8. Binnenleidingen 9. Toestellen 10. Centrale inrichting handsysteem (inclusief machines en accumul. aangeschaft vóór 1911) 11. Machines en accumula toren 12. Meubilair 13. Gereedschappen, werktui gen en instrumenten. 14. Automobielen 15. Handwagens met hooien 16. Rijwielen-. 17. Schrijfmachines 18. Algemeene aanlegkosten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 504