14 32 VERSLAG DER GEMEENTE-TEI.EPHOON. LASTEN. 1913. Begroot f 196.667,94 met 26.411,92 34.997,22 26.411,92 j» I” i” 417,17s f 1.000,— f 640,76 48,85 417,17s f f f 1.200,— 689,61 I” 32.354,25 f 2.500,— 1 f Art. XII. Onvoorziene uitgaven Overgebracht jf 197.255,40 f 196.881,19 binnenlei- I 100,— 100,— 1. Vergoeding gebruik onder grond 2. Vergoeding voor beheer b. Toestellen dingen 36.000,— f 1914. Werkelijk. f 232.252,62 f 223.293,11 f 223.079,86 jf 26.750,— f 35.000,— f 31.354,25 1.000,— 1.000,— 1.000,— 27.750,— If Art. XI. Uitkeeringen aan de Gemeente. Art. X. Oninbare posten. 1. Abonnementen enkelvoudi ge aansluitingen. jf 2. Abonnementen gesplitste aansluitingen 3. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 505