I 14 14 r I VIII. 1.500 I 8. 24.535,51 10.500’—I” 3.500,— I 3- I 7. .III. I 1.514.879,68 35 34 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. III. Verantwoording der buitenge wo: itvangsten en uitgaven. Begroot. Werkelijk. Werkelijk. Buitengewone uitgaven. Begroot. Art. Art. Buitengewone ontvangsten. f f f f T> y 5.810,46 n 100,— 8.544,98 5 y f f 15.600,— Raadsbesluit van 15 Juni n 249.723.9! n f 15.600,— f 15.600,— 133.956,835 f 1.530.479,68 f 274.259,4! Gezien Y) r> Y Y Y Y Y 3.269’12 2.024,565 Y Y Opgemaakt De Administrateur-Boekhouder, R. A. Dijker. De Directeur, G. E. van Lier. k I 4. 5. 17.543,- 546,- 4.340- 1.657.- 36,- 162,- 3.000,— I i 6. 105,- 12,- 53,- 58,- 23,51 9.600,-1, 7.051,535 38.348,44 35,205 1.678,74 26.560.36 41.207,235 9,62 185,97 5 5.046,195 2.614.715 120,345 440,475 1.403,76 5 3.000’, l„ Verhoogd bij 1914 (voorstel bylagen 1914, No. 673) voor het beschikbaar gebleven crediet van de begrooting 1913I„ 1.514.879,68 Beschikbaar gebleven crediet van vóór 1914 Waaruit werd gekweten: 2. Gebouwen 3. Verwarmingstoestellen en electrische licht- en krachtinstallatiën 4. Kabels met toebehooren 6. Houten palen 7. Materiaal voor opvoer 9. Toestellen 11. Centrale inrichting met handsysteem. 12. aut. systeem. 13. Machines en accumulatoren. 14. Meubilair 15. Gereedschappen, werkt, en instr. 17. Handwagens met toebehooren 18. Rijwielen 19. Sehryf- en telmachines Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y f L530.479,68 f 274.259,43 1. Grond 2. Gebouwen 3. Verwarmingstoestellen en electrische licht- en krachtinstallatiën 4. Kabels met toebehooren 5. Opvoerpunten van ijzer 6. Houten palen 7. Materiaal voor opvoer 8. Buitenlynen 9. Toestellen 10. Binnenleidingen 11. Centrale inrichting met handsysteem. 12. aut. systeem. 13. Machines en accumulatoren. 14. Meubilair 15. Gereedschappen, werkt, en instr. 16. Automobielen met toebehooren 17. Handwagens 18. Rijwielen 19. Schrijfmachines 20. Algemeene aanlegkosten I 1. Recht van aansluiting: Enkelvoudige aansluitingen Volgende toestellen 2. Aanlegkosten voor netaansluitingen toestellen schakelborden extra schellen stopcontracten en omschakelaars uitschakelaars buitenlijnen binnenleidingen diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 506