14 36 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPH00N. f 1.514.879,68 24.535,50 Zoodat onverwerkt is gebleven over onverwerkt n TOELICHTING op de Verantwoording der buitengewone ontvangsten en uitgaven. werkelijk. geraamd f r> 24.535,50 15.600,— 249.723,935 f 1.265.155,74 5 Het onverwerkt gebleven bedrag is samengesteld als volgt Restanten. (Te hoog geraamde uitbreidingswerken) f 369.137,27® Onverwerkt Credit. (Nog niet uitgevoerde uitbreidingswerken, waarvoor crediet is verleend) Volgens de verantwoording der Buitengewone ontvangsten en uitgaven, voorkomende op blz. 34 en 35 is: toegestaanf 1.530.479,68 en uitgegeven274.259,43® f 1.256.220,24® 896.018,47 f 1.265.155,74® f 274.259,43® Voor de uitbreiding is boven het Recht van Aansluiting (Aanlegkosten), bij de begroeting toegestaan bij Raadsbesluit van 15 Juni 1914 Voor de de uitbreiding is uitgegeven waarvan wordt gekweten uit Recht van Aansluiting (Aanlegkosten) waar moet worden bijgeteld het bedrag, dat voor Recht van Aansluiting (Aanleg kosten) meer werd ontvangen, dan werd geraamd 8.935,50 f 1.265.155,74®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 507