14 37 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. f f n 4.439,94 5 8.935,50 12.015,08 Onverwerkt Crediet. REKENING. No. f 296.551,28 f 133.956,83 5 f 162.594,44 5 n n f 896.018,47 r> v 2 3 Volgens Verslag 1913. n n •n w n Beschikbaar voor 1915. Gebouwen Verwarm, toestellen en Electr. licht- en kracht- installatiën Kabels met toebehooren Centr. inr. m. handsyst. Centr. inr. m. aut. syst. Meubilair Rij wielen Schrijfmachines Restant 1914. 5. Opvoerpunten van ijzer f 10. Binnenleidingen Meerdere opbrengst Recht van Aansluiting •n f 35,20 5 1.678,74 2.810,46 26.560,36 4 11 12 14 18 19 Besteed in 1914. 185,97 5 3.285,56 5 2.614,715 120,34 5 579,76 2.024,56s 1.055,015 42.311,07 357.122,195 399.433,26 5 49.428,29 5 129.609,97 36.767,29 600.000,— 1.760,63 504,95 824,— n f 369.137,27 5 7.051,53 s 38.617,56 36.767,29 9,62 1.760,63 440,47 5 824,— f 219.427,94 s T) V V) n f 1.115.446,415 42.376,76 90.992,41 599.990’38 64’475 Restanten. Volgens verslag 1913 Waaruit in 1914 is gekweten: 6. Houten palen 7. Materiaal voor opvoer ,8. Buitenlijnen 9. Toestellen 11. Centrale inrichting met handsysteem 13. Machines en accumu latoren 14. Meubilair 15. Gereedschap enz. 17. Handwagens met toebeh. 19. Schrijf- en telmachines.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 508