14 14 39 38 Winstrekening. iv. If VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Totaal. No. WINST. VERLIES. Ko. Totaal. V. X. II. Saldo winst 3.498,44 IX. buiten Tarief” Bijzondere Inkomsten. 65,35 I Huur gebouwen n 20,57 0,75 9,04 Koersverschillen contractover- i 15,— schrij vingen 137,66 f f 161.079,85 Gezien Opgemaakt De Directeur, De Administrateur-Boekhouder, G. E. van Lier. R. A. Dijker. 254,73® Recognitie Delfland Palenroute Loosduinscheweg 7.747,76 -f 1.140,97 -if 160.942,19 2O’-| 6,95 I f 161.079,85 I Voordeelig saldo der exploitatierekening Gewone en gesplitste aansluitingen en par ticuliere lijnenf 156.302,77® Voordeelig saldo der exploiatie-rekening „Publieke Telephoonstations” I Voordeelig saldo der rekening „Werken Verkoop oude kisten, enz Vergoeding voor verloren sleuteltjes n VERLIES- e VIII. Nadeelig saldo der rekening: „Werken volgens Tarief Nadeelig saldo der rekening: „Telephoon- gids” Administratie-kosten van 8.002,49 158.077,35

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 509