14 42 B E KE K EK1X 6 Winst Abonnementsprijs Zelfkosten 17,34 3,125 4,50 3,18 van de zelfkosten van eene aansluiting met één toestel, naar den toestand op 31 December 1914, f 65,per jaar. 55,495 f 9,505 f 10,62 B 7,60 1,37 7,76 Aandeel in de Algemeene Onkosten Onderhoudskosten Storingen Kosten van bediening Afschrijving: a. op de Gebouwen, Verwarmings toestellen en electrische ver lichting, Ondergrondsch net, Bovengrondsch net, Multipel- tafels en verdere inrichting van het Centraal-Bureau, Meubilair, Gereedschap enz., Automobielen, Handwagens met toebehooren. Rijwielen, Schrijfmachines en Algemeene Aanlegkosten b. op huisinstallatiën Interest üitkeering aan de Gemeente Per jaar f 55,495 In 1914 waren er nog slechts weinige abonnementen van f 55,—, f 75,— en f 90,—. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. w r> w n n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 511