14 14 I 45 44 OLGENS TARIEF”. VIII. REKENING WERKE CREDIT. DEBET. Verbruikt aan: 183,50 f Materialen Loonen 9.677,715I 275,50 f Oninbaar gebleven vorderingen f voor 125,50 10.144,50 254,73 s f 10.674,735 f 10.674,73s Bij10 °/o voor kosten van beheer, toe zicht enz Xadeelig saldo, overgebracht naar de Verlies- en Winstrekening 191,50 642,50 85,— 5,— 6.685,— 2.500.— 967,77 29,25 Berekend aan de Gemeente: voor verhuizingen (oud tarief), verplaatsingen (oud tarief), (nieuw tarief), vervangingen (nieuw tarief), Berekend aan anderen verhuizingen (oud tarief), verplaatsingen (oud tarief), vervangingen (nieuw tarief), verplaatsingen (nieuw tarief), verhuizingen (nieuw tarief), I f 4.870,35 i L 4.807,36 5 f VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOOJi. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. 5,- •n y> n y> n n u».

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 513