14 14 47 46 IX. REKENING CREDIT. DEBET. f 5.916,33^ 591,63 f 7.648,94 f 7.648,94 TELEPHOONGIDS. X. REKENINti CREDIT. DEBET. 4.748,90 f 7.747,76 12.545,61 f 12.545,61 1.140,97s Drukloon enz. van gidsen en supplementen Bezorgloon gidsen en supplementen Kosten, verbonden aan de samenstelling Oninbaar gebleven vorderingen Verbruikt aan: Materialen Loonen Berekend aan de Gemeente anderen 35,25 13,70 f 4.349,495 i I 1.566,84 i Voordeelig saldo, overgebracht naar de Verlies- en Winstrekeningj j f 1.862,75s 5.786,18 s f 10.823,36 702,65 1.000,- 19,60 By10 voor kosten van beheer, toe zicht enz „WERKEgl ITEN TARIEF Berekend voor het meer dan eens plaatsen van namen in den gids Berekend voor het aanbrengen van veranderingen in namen in den gids Verkoop gidsen Xadeelig saldo, overgebracht naar de Verlies- en Winstrekening VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOOS r» 1 r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 514