14 14 49 48 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPBOON. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. DECEMBER 1914. BALANS PEf XI. SCHULDEN. BEZITTINGEN. Kostprijs. Afschrijving. Boekwaarde f f 60.838,69® n n 1914: f 274.259,43® f 24.535,50 n ,f 1.420.240,16 T> 143.311,95 221.857,41 78.545,46 ■n n T) W n n n n 6.114,28 n 255.838,21° n 164.822,35 27.122,18 16.635,09 43.757,27 V r> 1.525,— 92.7.14,41 448.764,07° 254.492,01 f 9,62 9,62 n 4.236,05 n r> f Over te brengen 26.373,65° 1.168.789,26 407.326,66 157.303,525 101.469,645 11.615,79 272.293,02] 259.013,69 10.428,88 438.698,20 90.401,53 131.199,10 Kapitaalrekeningen. Leeningen Vorige balans Abonnementsgelden Recht van aansluiting 15.944,775 730.091,05° 19.846,04 17.443,0® 98.783,17°. 395,66 10.063,62® 726,43 316.925,13 26.104,42 1.569,25 174,73 8.494,3“ 551,70 92.174,41 540,— 223.079,86 32.354,25 52.547,55 2.097,40 f 1.615.182,80 581,37 99.760,200* f 1.679.301,92 Rekening courant met de gemeente. Te betalen Aflossing in 1914 Uitkeeringen in 1914 Rente over het kapitaal Saldo winst 1914 Af: reeds betaald f 1.393.596,08° Op te nemen in 1915 voor uitbreiding 1914: f 274.259,43® f 24.535,50 L 272.293,02 ,f 319.852,39 2.138,65 f 3.231.727,50 f 1.616.544,70 Vlottende schulden. 1. Leveranciers 2. Restitution aan geabonneerden 3. Houders van Publieke Telephoon- stations. Te vorderen Kapitaal v. uitbreiding 1914 f 249.723,93® Rente voorbij den Gemeente Ontvanger gedeponeerde gelden 121.315,68° I, 29.058,82® f f 153.077,35®]” 40.398,45 i -112.678,90° jf 420.660,56® Rekeningen van aanleg. I. Grond II. Gebouwen III. Verwarmingstoestellen en electrische licht- en kracht- installatie IV. Kabels met toebehooren V. Telephoontorens, Mannes- mannpalen, Stellingen, Ijzeren bouten enz. VI. Houten palen, bronsdraad, isolatoren,bliksemafleiders, opvoerkabel, verdeelkastjes e.d. tot en met 1910. Vla. Buitenlijnen van af 1911). VIb. Materiaal voor opvoer (van af 1911) VIc. Houten palen (van af 1911) VHa. Toestellen met binnenlei dingen (tot en met 1910) VHb. Toestellen (van af 1911). VIIc. Binnenleidingen (van af 1911) Villa en b. Centrale inrichting met handsysteem (muit, tafels, relaiskasten, kruisverbin- dingsrek en verdere inrich ting der Centr. Haag en Scheveningen Villa en b. Centrale inrichting met aut. systeem.(Schev.) kosten van voorbereiding VIIIc. Machines en accumulatoren (van af 1911) Overbrengen 249.723,93® f 1.643.320,02 Af te lossen in 1915 v. afschrijving 1914 223.079,86 Waarborgsommen. Voor houders van Publieke Telephoon- stations I Vooruitbetaalde gelden. Abonnementsgelden 194.272,061

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 515