14 14 13,24 I 50 51 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. VERSLAG DER GEJIEENTE-TELEPHOON. SCHULDEN. BEZITTINGEN. Kostprijs. Afschrijving. Boekwaarde! 99.760,20 f 1.679.301,92 'f Overgebracht 24.521,46 8.940,575 4. 1.323,27 i 14.604,45 10.747,58 3.856,87 5. >7 8.690,16 3 489,53 n 104.744,30 n n 695,65 f 3.304.859,13 Extra afschrijving: 13.532,17 n n n f 1.784.741,87 Overbrengen 443,18 1.438,525 195.489,485 if 1.615.729,64“ 6. 7. 8. 9. 168,10 875,53 1.934,41 4,49 275,08 562,99’ 56.040,48 6.403,71 16.008,61“ 90.953,855 6.579,195 678,50 4.080,ll5 1.191,335 8,27 Reserve voor dubieuse debiteuren. Gereserveerd op dubieuse vorderingen ,f - voor j 8,80s i 1.233,57 92,37 73,19 i 2.252,89 I 619,96 20.874,995 f 1.663.972,07 f 1.640.887,06 220.646,90 f 1.420.240,16 2.551,37 20 879,485 L Gemeentelijk Pensioenfonds Weduwen en Weezen Boeten 1914, nog af te dragen aan het fonds Nog te betalen arbeidsloon Kosten van bediening Storingendienst Alg. onkosten nog verschuldigd f 1.616.544,70 f 1.615.182,801 15.580,881 Overgebracht f 3.231.727,50 IX. Meubilair X. Gereedschappen, werktui gen en instrumenten XI. Automobielen met toebe- hooren XII. Handwagens met toebehoo- ren (van af 1911) XIII. Rijwielen (van af 1911) XIV. Schrijf- en telmachines (van af 1911) XV. Algemeene Aanlegkosten 5.200,63 Magazyn. Aanwezig materiaal tegen aankoopsprijs. I. Kabels II. Geleidingen (diverse soorten draad) III. Opvoerpunten met bijbehoorend mate- i riaal IV. Eindsluitingen, moffen, bliksemafleiders, enz. V. Toestellen, enz. VI. Materiaal voor kabels en geleidingen. VII. Gereedschappen VIII. Materialen IX. Diverse materialen. X. Kantoorbenoodigdheden XI. Verzonden monsters

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 516