14 14 52 53 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. BEZITTINGEN. SCHULDEN. f 1.784.741,87 Overgebracht Overgebracht f 1.615.729,6 Zegels 63.861,4 f 6,03 28,80 99.970,1: f 4.755,10 425,53 -n n f 1.784.741,87 Gezien De Directeur: G. E. van Lier. R. A. Dijker. Opgemaakt De Administrateur-Boekhouder 5.180,6 f 1.784.741,87 Vooruitbetaalde gelden. Voor onkosten ten laste van 1915 in 1914 betaald 14/i9 deel der zetkosten van den tele- phoongids n i n 43.981,70 7.787,32 32.336,33 14.590,92 543,43 695,65 3.858,815 60.000,— 2,60 Vorderingen. Ryks- en Gemeenteposten Diverse Debiteuren Nog te berekenen abonnement Kwitantiën op geabonneerden Houders van Publieke Stations Dubieuse Debiteuren Voorschotten aan Ambtenaren en Werk lieden (pensioen premiën) Nog te berekenen voor namen meer in den telephoongids Geld- en Geldswaarde. KasIf Kas onder den Gemeente-Ontvanger L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 517