14 °/o - 80 54 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. XII. Aankoopsom. O M S C H R IJ VIN G. Jaar. 1911 6 1913 f272.293,02 69 A. 22 c.A. Totaal op 31 December 1914 Gebouwen. II. Afschrijving. Boekwaarde. OMSCHRIJVING. Aankoopsom. Jaar. Bedrag. f 48.501,57 46 1909 Corn. Jolstraat No. 80 Overbrengen 1908 1910 1901 1902 1906 44 40 36 28 24 o 2 15 30 7 30 15 67 8.441,— 34.125,— 84.563,12’ 648,72’ f 272.293,02 400,— 8.166,50 BEKNOPTE INVENTARIS OP 31 DECEMBER 1914. I. Grond. 520,08’ 2.593,43 400,53 181,88 928,72’ 4.322,38 625,83 252,61 408,64 1.728,95 225,30 70,73 1903 I Hofstraat No. 2 en Hofsingel 1904 1905 1906 1907 1908 I Hofsingel No. 65 Hofsingel No. 71 Hofsingel No. 67/69 Hofsingel No. 79 I Cornells Jolstraat No. 80 Hofsingel I Hofsingel 13.841,25 8.441,— 30.000,— 10.650,83’ 135,— 9.270,— 24.720,— 67.703,35 648,72’ 16.859,77 s 2.055,96 1.019,73 f 54.010,88 8.566,50 5.098,63’ f 125.232,88’ en Hofstraat No. 2 s 35,91’ 23,02’ 23,29® 43,25 Totaal. i Taxatiekosten Kerklaan Kerklaan Kerklaan Marnixstraat Kettingstraat Marnixstraat 6.510.54 4.078,90’ f 71.222,00’ f 64.809,— 8.214,08’ 17.000,— f 56.936,63’ No. 71 Hofstraat No. 2 en Hofsingel No. 71 i Hofstraat No. 2 Idem Idem Hofstraat No. 2 f Corn. Jolstr. 80 f 105.438,20 10 A. 93 c.A. 57 67 57 35 49 37 RECAPITULATIE. 1560 M2. aan de Hofstraat a f 92,63® per M1. f 144.515,17 235 Corn. Jolstraat 1482 Kerklaan 3630 Marnixstraat 15 Kettingstraat 6922 M2.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 518