14 I I 55 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Afschrijving. Jaar. OMSCHRIJVING. Boekwaarde. Bedrag. 6 f 54.010,88 1910 413,09 27.484,98 32.720,22 i 5.235,24 1911 3.954,48 539.25 4.493,73 12 I 1912 1913 1914 1.333,73 1.333,73 9.137,28 79.279,18 79.279,18 1.498,53 5 Totaal op 31 Dec. 1914 RECAPITULATIE GEBOUWEN. Boekwaarde. OMSCHRIJVING. 288,99 228,20 3.047,40 877,91 4.282,13 208,85 2,75 2.884,636 3,98 31,94 1.756,576 18.771,59 2.653,866 3,82 30,665 1.686,31 18.020,73 j 1.584,485 18,14 1.274,895 7,115 13.682,20’ 73.617,40 Overgebracht f 125.232,85 Hofstraat No. 2 f 32.307,13 Corn. Jolstr. 80 Hofstraat No. 2 f Corn. Jolstr. 80 Kerklaan Marnixstraat Aankoopsom. 8 4 4 4 4 80.974,46 f 259.013.69’ 81.045,62 I 71,16 f 319.852,39 |f 60.838.69’ f 71.222,00’ f 94.664,94 10.634,80’ 72.739,49 Kerklaan. Bouwkosten 2e, 3e en 4e termijn f 51.328,20 Garage en rij wiel- bergplaats Brandslang, enz. Teekenw. en di versen 230,77 0,16 1,27’J 70,26 750,86 Hofstraat No. 2 f Kerklaan Marnixstraat 53.343,92’ f 60.838,69 f 259.013,69 53.343,92’ f 319.852,39 16 Cornells Jolstraat No. 80 Hofstraat No. 2 Marnixstraat Kerklaan Hofstraat No. 2. Uitbreiding (kleedkamer telephonisten). Marnixstraat. Eundeering. f 51.200,62 Bouwkosten le termijn 18.941,28 Kosten van toe zicht, tcekc.n- loonen cn div. f Gebouwen Hofstraat en Hofsingel Cornelis Jolstraat Kerklaan Kosten van voorbereiding, Fundeering en le termijn bouwkosten geb. Marnixstr. Totaal op 31 Pee. 1914. Aankoopsom. Afschrijving. j f 151.507,16’ f 56.842,22’ K i .3 Afio ons 3 na.7 an

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 519