14 I V. Telephoontorens, Mannesmann-palen, stellingen, enz. 57 VERSLAG DEK GEMEENTE-TELEPHOON. Jaar. Boekwaarde. Aankoopsom. Bedrag. 1914 14.525,5 423.675 294.058,7 i 28.051.033,4 f 1.168.789,26 i f 438.698.205 Nieuw Oost-Indië. (Zie V Tele- Jaar. OMSCHRIJVING. Boekwaarde. 1913 4 1914 f 78.545,46 1911 1912 1913 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 Aantal M. gelegde kabel. Aantal M. dubbel draden. 30 80 10 2.024,56s f 143.311,95 208.892,7 25.687,5 24.626 20.327 2.024,56s f 221.857,41 6.350,66 f 145.336,51 Afschrijving. 17.166,21 6.200,83 27.151,22 764,89 s 11.891,64 6.507,42 s 1.357,816 21.553,99 1.976,99 s f 231.575,37 f 163.711,51s 72.292,89 s 87.162,216 73.914,02 41.617^56 f730.091.05s 18.974.121,9 3.779.156,5 i 2.993.028 1.881.052 Overbrenging afschrijving toren Laan van 1.342,74 i) f 78.545,46 7.693,40 f 223788179P f668 070,15 s 30.982,67 s 21.790,55 s 8.212,67 1.035,— i Aankoopsom, i f 123.412,81s' 42,5 13.591,54 41 38 35 28 24 20 16 12 8 4 42 telephoontorens, 90 Mannesmann-palen, 2 tralie-palen. In dit bedrag is begrepen f 1.035,voor afschrijving toren Laan van Nieuw Oost-lndië. (Zie IV, „Kabels met toebehooren”.) Aanleg Uitbreiding f 831.781,67 103.275,57 I 108.952,77 1 - 82.126,69 1.035,— 41.617,56 phoontorens.) In deze kosten zijn begrepen de moffen, verdeelkasten, loodkabel enz. benevens de kosten van ondergrondscbe aansluitingen. Het net bevatte op 31 December 1914 4601 ondergrondscbe aansluitingen. De gemiddelde prijs per Meter dubbeldraad bedroeg op 31 Dec. 19144,17 cent. f 70.962,37 8.019,01 10.643,05 4.030,54 19.548,88 581,32 9.513,31 5.466,23 s 1.194,87 19.829,67 1.897,91s f 151.687,17 s f 5 2.450,445 5.572,53 6.523,16 2.170,29 7.602,34 183,57 s 2.378,33 1.041,19 162,94 1.724,32 79,08 f 79.888,20 Afschrijving. Bedrag. Af wegens slooping: 7 Mannesmann-palen Totaal op 31 Dec. 1914 Op 31 December 1914 waren in het net aanwezig: 2 houten opvoerpalen, 82 opvoerstellingen. Af wegens slooping: Toren L. v. N. O. I., 17 Man nesmann-palen en 2 stelling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 521