14 I I Vla. Buitenlijnen. Materiaal voor opvoer. VIb. Uitbreiding f f Houten palen, bronsdraad, isolatoren, bliksemafleiders, opvoerkabel, verdeelkastjes, e. d. Bedrag. 58 VERSLAG DER GEMEEN’TE-TELEPROON'. VI. Jaar. Omschrijving. Aankoopsom. Boekwaarde. f f 121.539,58® 1912 44,78 223.90 179,12 20 I Totaal op 31 Dec. 1914 f 121.315,68s f 19.846,04 Omschrijving. Boekwaarde. Uitbreiding |f f Totaal op 31 Dec. 1914 j f 29.058,82s i Boekwaarde. Omschrijving. Aankoopsom. V f 1.569,25 Afschrijving. Bedrag. Jaar. Afschrijving. Bedrag. 1911 1912 1913 1914 8.952,90® 5.308,99 8.986,47 5.810,4G 30 20 10 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 418,67s 6.470,23 1.495,98 1.678,74 125,60 f 1.294,05 149,60 6.714.68 2.654,49s I 2.246,61s f 869.75 2.661,77 2.984,36 5.863,56 7.645,72 75 I 50 25 Afschrijving. If 101.469,64® 2.238,22 s 2.654,49 s 6.739,85 s 5.810,46 293,07 s 5.176,18 1.346,38 1.678,74 Jaar. 8.494,37 s Totaal op 31 Dec. 1914 f 10.063,62s 1 I f 54.028,28 7.511,04 Totaal op 31 Dec. 1910 I Afin Magazijn teruggekomen houten palenJ Aanleg Uitbreiding f 11.615,79 f 17.443,03s Aankoopsom. |-^- 90 I e 70 60 5 50 40 I f 101.514,42s f 20.025,16 f 54.028,28 100 100 100 i 10.499,30s 7.827,74s 6.210,80s 4.476,54 5.863,56s 5.097,14s 1911 1912 1913 1914 7.511,04 10.499,30s 8.697,49s I 8.872,57s 7.460,90 11.727,12s 12.742.86s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 522