14 61 Centrale Inrichting (Haag). Villa. f VHIb. Centrale Inrichting (Scheveningen). i VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Jaar. Omschrijving. Aankoopsom. i Boekwaarde. Bedrag. f 39.218,02 Aankoopsom. Jaar. Omschrijving. 1910 1913 1914 Lichtdrukken C. B. Kerklaan Totaal op 31 Dec. 1914 10.168,11 1.890,18 1.515,73 1.989,21 9,62 40 10 26.264,16 ]f 30,33 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 94.364,39 2.874,42 24.191,71 2.465,42 45.019,68 23.600,87 3.355,83 8.207,20 21.639,42 2.402,17 76,41 65.660,416 303,31 39.218,02 f 152.613,61 f 1.544,15 368,396 19.294,155 15.733,91 3.355,83 12.310,80 50 491,97* 9.608,69* 687,68 39.396,25* 272,98* 100 94 87 I» 70 i» 60 50 I» 40 30 I» 20 i» 10 Aanleg Verbetering der Installatie Uitbreiding f 67.962,56* B-tafel en uit breiding van 2 secties.). Diverse mat. j Loonen Totaal op 31 Dec. 1914 f 228.197,52 Afschrijving. 94.364,39 100 f 2.874.42 --- 1 25.735,86 i 2.833,81* 64.313,83 39.334,78 6.711,66 20.518,- 72.131,39* 12.010,86* 764,09 Afschrijving. ---Boekwaarde. 1 Bedrag. 1.989,216 9,62 f 26.294,49“ f 41.668,07* Alateriaal voor de uitbr. v. h. Multipelveld van 8401 8800. f 7.854,— Gesprekkentel lers „17.790,— Materiaal v. de i uitbr. v. h. Mnl- tipelv. 8801 9300. Materiaal v. d. nitbr. v. h. lokaalveld met 430 nummers. (Verandering Aanlegf UitbreidingI» Materiaal voor verandering i van de 3e B-plaats in lokaal- I veld, en uitbreiding v. h. multipelveld van Scheve ningen 2101-2200 f 1.422, Div. mat.514,05* Loonen. 53,16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 525