14 Automobielen. XL XII. Handwagens met toebehooren. I f XIII. Rywielen. f f f I 25 I 63 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Afschrijving. Jaar. Omschrijving. f f Afschrijving. Jaar. Omschrijving. Aankoopsom. Boekwaarde. Bedrag. f f Totaal op 31 Dec. 1914. 443,18 I f 168,10 f 275,08 Afschrijving. Jaar. Omschrijving. Boekwaarde. Aankoopsom. Bedrag. f van 7 rijwielen. Totaal op 31 Dec. 1914. 1.438,52 5 f .875,53 1911 1912 1913 1914 1911 1912 1913 1914 Aanschaffing Diverse onderdeden 60 40 3.449,14 40,39 26,34 69,43 58,965 1911 1912 Aanschaffing Aanschaffing 8.622,85 67,31 i 105,355 138,86 i 78,62 122,52 440,473 300,— 453,— 245,05 440,47 100 100 50 120,345 van een nieuwe handwagen met toebehoo- renI 5.200,63 f 3.489,53 300,- f 453,— 122,53 79,01s 69,43 19,65 5 562,99 5 Totaal op 31 Dec. 1914. f 8.690,16 5.173,71 f 26,92 f 120,34 s -- Boekwaarde. Bedrag. 75 I f 50 Aankoopsom.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 527