14 j I XIV. Schrijfmachines en telmachines. if XV. Algemeene aanlegkosten. I I 17,98’ I Aankoopsom. - 64 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Afschrijving. Boekwaarde. Omschrijving. Bedrag. Aanschaffing f f f 1 Telmachine 619,96 f 1.934,41 2.554,37 Jaar. Omschrijving. Boekwaarde. Bedrag. f 4,49 f 4,49 Aankoopsom, j Jaar. f 20.874,99’ Tot 1908 werd uitgegeven Uitgegeven 584,76 35,20 1908 1909 1910 1911 1911 1913 1914 60 20 f 13.713,30’ 226,51 605,03’ 6.316,65 13,49’ 389,85 140,80 226,51 605,03’ 6.316,65 743,76 660,— 743,76 660,— 974,61 I 176,— van 1 Remington schrijf machine. f 246,96 2 Olivers schrijfma chines 496,80 100 100 100 100 75 f 13.713,30’ I Totaal op 31 Dec. 1914. f 20.879,48’ I Afschrijving. j i Totaal op 31 Dec. 1914. f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 528