14 14 66 67 121.315,685 29.058,825 10.063,62“ 726,43 407.326.66 43.757,27 157.303.525 380.811,13 67.962,565 4.236,05 24.521,46 10.747.58 5.200,63 168,10 875,53 619,96 20.874.995 15.162,63 36.437,35 5.977.64 5.812,09 I 838,49 103,68 26.411,92 I 8.803,07 13.074,32 I 29.884.16 6.596,37 f 810,02 f 223.079,86 f 1.715.572,05 1.047,625 1.520,285 1.738,03 f 80,71 349,03 i 230,12 i 1.583,66 10 20 7 I, 130.743,1651 341.593,11 VERSLAG DEK GEMEENTE-TELEPHOON. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. XIII. Balanswaarde °/o AFSCHRIJVING. K OS RIJS per ONDERDEELEN. Totaal. Totaal. f f f f 60.838,69B 53.4O2,87B 133.956,83 4 n 143.311,95 78.545,46 2.024,56 221.857,41 4 M 6. n n In cn n n •n If 1.640.887,06 f 274.259,436 f 3.356.459,11 220.646,90 220.646,90 196.111,40 f 1.420.240,16 rt n n n r> n r> n 11. 12. 19.322.12 1.127.171,70 Vorige dienstjaren. 7.051,53 41.617,56 1.328,63 7.892,95 y> 272.293,02 259.013,696 10.428,88 438.698,206 3.856.87 3.489,53 275,08 562,99B 1.934,41 4,49 14,604,45 8.690,16 443,18 1.438.525 2.554,37 20.879,485 15.162,63 36.437,35 n Dienstjaar 1914. n i V) T j V V> 272.293,02 f 185.895,555 Dienstjaar 1914. 5.810.46 1.678,74 35,20 8.544,98" 26.560,36 i 39.218,02 I 1.998.83" 185,975 5.046,19" 567,32 101.260,22 15.944,776 730.091.056 I y> w n n I” r> 1 n 19.846.04 17.443,035 8.494,375 551,70 90.401,53 27.122,18 131.199,105 152.613,61 41.668,075 2.097,40 15.580,885 per 31 December 1914. 9.227,29r> 3.462,60 87,39 526,50 389,84 19.291,335 15.162,63 36.437,35 4. 5. 1. 2. 3. 2.614,71 12o’:J45 440,475 1.403,76 11.989,735 8.690,16 322,835 998,05 1.150,61 20.879,485 15.162,63 36.437,35 if 3.082.199,675 5.803,70 H T> 730,76 71’05 7.832.02 i 24.535,50 if 1.688.603,59 f 247.615,36 f 1.936.218,95 101.469,645 11.615.79 1.569,25 174,73 I 316,925.13 16.635,09 26.104,42 228.197,52 26.294,49 2.138,65 8.940,575 121.315,685 I 23.248,365 L 8.384,88s 691,225 I 407.326,66 35.2 1 2,285 |B V 15.377,455 D I 8.955,28 7. 7. Huisinstallatiën n n n n 65.963,73 L 4.050,07® 19.475,265 OVERZICHT van de kosten van aaj 272.293,02 j - f 319.852,39 4 223.881,975 I 10 95.492,005 25 10 15 10 290.513,21 25 10 13.030,10 10 198.313,36 19.698,12 n 30 l„ 20 25 L 50 20 25 i„ 25 25 f 1.492.492,19 en de daarop toegepaste afschrijvingen. Grond Gebouwen Verwarmingstoestellen en eleetr. kracht en lichtleidingen1 Kabels met toebehooren Telephoontorens, Mannesmannpalen, Op- voorstellingen, Doorvoerstellingen, enz. Houten palen, bronsdraad, isolatoren, blik semafleiders, opvoerkabel, verdeel- kastjes e. d 6a. Buitenlijnen 6b. Materiaal voor opvoer 6c. Houten palen I Toestellen m. binnenl. j j Binnenleidingen 7. Toestellen 8a. Centrale Inrichting Haag 8b. Centrale Inrichting Scheveningen 8c. Machines en Accumulatoren 9. Meubilair 10. Gereedschappen, Werktuigen, strumenten Automobielen Handwagens met toebehooren 13. Rijwielen 14. Schrijf- en telmachines 15. Algemeene kosten van aanleg 16. Salarissen, bureaubehoeften, enz. 17. Disagio I an- i Vorige |num.| dienstjaren. 7.485,82 Extra afschrijving: Recht van aansluiting 26.373,655 10 1.168.789,26 10 i„ 628.830,835 69.590,18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 529