I 14 14 B J r e n. 69 68 VERSLAG DER GEMEENTB-TELBPHOON. VERSLAG DER GEMEENTE-TEI.EPHOON. XIV. I E N. 1914. 1913. O M S CH RU VI N G. 1912. 1911. 1910. n n n n "n n r> n f 710.773,92 f 650.633,925 f 597.376,40 f 533.044,30 L A S 1914. O M S C HR IJ V I N G. 1913. 1912. 1911. 1910. n n •n n n n H f 484.616,845 Saldo winst n r f 768.277,115 f 710.773,92 f 597.376,40 f 533.044,30 Exploitatie-uitgaven Telephoongids Verbruikte gereedschappen Zegelgelden Interest Uitkeering aan de Gemeente Afschrijving Extra afschrijving 48.215,89 27.046,25 219.021,87 29.372,55 f 574.018,19 136.755,73 f 615.199,76 153.077,35 s f 650.633,92 5 Abonnementen Kecht van Aansluiting Werken voor rekening van anderen. Opbrengst van spreekcellen Diverse baten 112.759,555 132,07 s 37.462,845 24.534,25 159.775,25 31.643,60 f 549.632,28 s 30.639,25 6.140,87 s 10.401,16 562,83 f 417.101,39 s 115.942,90 s f 487.973,35 s 31.643,60 2.781,88 9.828,615 816,85 f 539.788,30 110.845,62» f 282.049,12 6.747,76 153,15 42.653,39 24.534,25 189.357,91 30.639,25 f 214.484,32 s 1.647,41s f 233.269,15 3.385,93 f 730.265,13 24.535,50 2.445,64 10.893,18 5 137,66 f 663.734,32» 30.150,— 4.658,07 12.002,82 228,70 s f 162.709,09 s 844,28 f 606.264,56 s 29.372,55 3.441,25s 11.163,55 s 392,— f 768.277,11s Overzicht van de Baten ei f 196.077,10s I 1.201,79 46.433,27 32.354,25 223.079,86 24.535,50 47.210,49 27.750,— 232.252,62 30.150,— asten over de laatste vijl' jaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 530