14 14 e I AAN DE GEMEENTE BETAALD: Exploitatie-uitgaven Telephoongids 1905 19061 1907 19081 1909 1910 1911 1912 1913 1914 70 71 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. 31 December van het betrokken jaar. BATE N. LASTEN. OMSCHRIJVING. 1914. 1913. 1912. 1910. 1911. 1910. 1911. 1912. OMSCHRIJVING. 1913. 1914. 0,62 4 n 0,46 3 0,22 D 0,023' 4,34 4 Saldo winst f 73,18 f 73,07 2 f 72,713 f 70,713 f 71,111 XVI. OVERZICHT van de financieels uitkomsten he«emeentelük Telephoonbedryf vanaf den aanvang der Exploitatie. van Afschrijving, i Aflossing. Interest. Winst. 1913. f 18.575, 185.431,60s Vermeerdering in 1914 f 20.925.87° f 446.167,88 f 212.399,05 fl. 149.214,26® f1.807.781,195 f 67,59 n 12,38’ 13,605 14,16» i--- f 73,18 if 73,072 f 72,713 f 70,713 f 71,ll3 Kapitaal op 31 December van HET JAAR: In i van het kapitaal. n n w n n n n n n Beheer en huur 0,75'; 0,06» B 42.417,89s 68.980,89 87.895,15 82.064,45s 88.753,49 125.297,60 2.27 l,0<i 133.654,88s 142.959,87 180.278,- 176.770,64s 179.947,19s 185.306,96s 210.168.92 231.864,87s Totaal uit gekeerd. 44.005,82s 82 542,91 108.642,73s 24.534,25 24.534,25 27.046,25 27.750,— 32.354,25 3,74»! 1,27 2 0,384 0,04 4 24.423,61s f n 131.638,37 I n n r> n n n w n 136.755,73 153.077,35s 5.38» 3,02 3| 24,47 7 3,283 B 12,01 12.66 15,08 I. 16,33 L f 1.933.094,84 s|f 1.712.447,94s D. i. gemiddeld 12,50% per jaar. Verbruikte gereedschappen Zegelgelden .Interest 0,011 Uitkeering a/d Gemeente I Afschrijving I Extra-afschryving Vergelijking van de totale uitkeering aan de Gemeente over de jaren 1913 en 1914. 31.510,74 72.417,89 s1 86.701,34 i 100.680,23 118.379,37 s 133.723,69 s 145.547,16 159.775,25 189.357,91 219.021,87 i 232.252,62 223.079,86 f 66,033 3,- 1,194 1.005.240,45 954.978.42 s 1.059.903,40 s 1.178.706.— 1.017.667,77 1.035.444.07 5 1.194.729,85 1.353.976,56 s 1.497.776,25 1.463.814,02 s 1.393.596,08 s 1.420.240,16 I f 22,338 0,11s B o’oi8 I5,143 n 3,368 Abonnementen Recht van aansluiting Opbrengst spreekcellen Werken voor rekening van anderen Diverse baten f 59,27» 13,795 Uitkeering f 27 750, Winst. ,122 1914. Uitkeering f 32.354,25 Winst153.077,35s 19.913,75 j’ 115.942,90s 112.759,55s 110.845,62s 31.510,74 If 72.417,89s 86.701,34 100 680,23 141.883,37 s 156.112.69 s 173.960.16 B 191.418,85 219.997.16 248.394,42 262.402,62 247.615,36 8,76 f 8,64 10,25 l„ 11,17 13,13 L 13,81 15,09 I, 13,06 L 12,01 •n f 23,98s|f 23,97 21,98»; 23,16 3; f 57,26 2| i5.9i8 f 66,992 f 67,23 2 f 67,754 3,283 1,24 8 136.755,73 f 164.505,73 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. XI(>1 ERZICHT van de baten en lasten over de laatste vijfjaren, berekenlr dubbeldraad in gebruik op ondergrond. f 17.591,71 f 35.183,41s, 33.424,24 s 37.096,62 I 0.38 2 0,112 f 23,207| f 26,10’ 044’1 0,184 0’,018 i 5,21’L C-QQ» 3,000 3,74 8! 4.34 4 1.35 1903 f 1904 0,33’ 4,69’! 4,298 2,76' 2,995 23,10» 20,64» -3,- L 2,27 f 60,32» f 57,108 f 56,944 1.990,50 4.941,60 6.237,60 6.646,60 B 33.715,43 17.875,— I 35.631,38 35 066,65 36.293,49 42.653,39 47.415,09 45.663,19 46.433,27

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 531