14 72 VERSLAG DER GEMEENTE-TEI.ERHOON. f 159.884,65 248.378,94° f n 3.482,85 n r> f 10.827,99 Y> f f r> 3 513,47 n f tl 166.232,55 n Over te brengen Uitbreiding 1906. Gebouw Afschrijving 6% Uitbreiding 1905. Gebouw Afschrijving 7% Uitbreiding 1904. Gebouw Afschrijving 8°/o Uitbreiding 1903. Gebouw Afschrijving 9% Net Afschrijving 24°/0 Net Afschrijving 32% Net Afschrijving 36% Net Afschrijving 36% f 218.727,04 52.494,49 31.543,80" 1.892,63 91.381,33 29.242,02° 11.769,55 941,56 3.827,31 344,46 Eerste aanleg. Gebouw Afschrijving 9% 62.139,30 5 140.134,96 29.651,17 5 f 175.697,42 15.812,77 Net Afschrijving 28% f 218.960,88" 78.825,92 128.246,13 5 XVII. BEREKENING van het bedrag, waarvoor het Gemeentelijk Telephoonnet e.a. door het Rijk zon kunnen worden overgenomen per 31 December 1912 en van de ftnanciëele gevolgen, die daaruit voor de Gemeente zouden voortvloeien. 388.092,10® 139.713,16 f 952.492,03 5 3.777,925 264,45® f 178.119,63® 49.873,50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 532