14 73 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. 952 492.035 f Overgebracht f 511,23 208.533,39 f 84,605 108.432,05 f 22.698,71 r 144.417,92 72.445,875 254.809,01 n 106.355,595 Y> 203.252,99 334.117,75 Totaal op 31 December 1912 r n Uitbreiding 1907. Gebouw Afschrijving 5°/o Uitbreiding 1909. Gebouw Afschrijving 3 Uitbreiding 1910. Gebouw Afschrijving 2% Uitbreiding 1911. Gebouw Afschrijving 1 Uitbreiding 1912. Gebouw. Net Net Afschrijving 20°/o Net Afschrijving 8 Net Afschrijving 4 °/o f 164.111.27 19.693,35 f 107.429,895 1.074,30 211.721,86 8.468,87 Y> f 2.408.151,16 Net Afschrijving 16°/o Net Afschry ving 12 538,14 26.91 88,13 3,526 276.966,315 22.157,305 23.400,73 702,02 f 73.924,365 1.478,49 f 260.666,74 52.133,35 yf f 129.085.77 20.653.72 Uitbreiding 1908. Gebouw Afschrijving 4°‘o 2.232,345 331.885,40B

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 533