14 74 VERSLAG DER GEMEENTE TEI.EPH00N. f 2.408.151,16 234.794,74 n f 2.642.945,90 1.463.814,026 f 1.179.131,87B 234.794,74 944.337,13B f 1 zoodat de Gemeente by naasting meer zon ontvangen, dan zij aan het bedrijf heeft geleend In dit bedrag is begrepen de premie voor vervroegde naasting, groot Voor de gebouwen en het net zou dus boven de boekwaarde ontvangen worden Overgebraeht De vergunning loopt tot 7 Juli 1927de Gemeente zou dus aan premie ontvangen: 13X3/4°/o is 93/4°/o of By overname per 31 December 1912 was door het Kyk aan de Gemeente te betalen een som vanf 2.642.945,90 Bij naasting per 31 December 1912 zou de Gemeeente van het Kijk ontvangen de som van Door de Gemeente was op dat tydstip aan het Telephoonbedryf per resto geleend eene som van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 534