15 2 VËBSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Administratie. f Technische dienst. f 1.625,— T) y> Werklieden. n n 1.150,— 1.000,- 800 750,— 800,— 700,— 600,— 500,— 750,— 2 Monteurs b/h Openb. Slachthuis- 2 Machine-bankwerkers le klas. 1 Booglampenmonteur. 2 Ketelstokers le klas. 1 Poetser-machinekamer. 1 Magazijnknecht. 2 IJslichters. 1 Timmerman le klas. 2 Ververs le klas. 1 Boekhouder-Kassier, wedde f 1.500f2.000,— 2 Eerste klerken, wedde f 1.000f 1.300, 1 Eerste klerk 1 f 1.000,— 950,— 2) 950,— 850,— 800,— 950,— 2) Jaarwedde. 1.825,— 4 Tweede klerken, wedde f 600f 900, 1 Tweede klerk 3 klerken 2 Schrijvers, wedde f 500f 800,— 1 Bediende, 600—,, 900, 1.000,— 950,— 2) 950,- 1 Metselaar le klas. 1 Koriovenwerker. 1 Broeimeester. 17 Halknechts. 8 Stalknechts. 2 Werklieden le klas. 4 2e 1 Jongmaatje. 2 Werkvrouwen. O Doet dienst als magazijnmeester. 2) Zie noot 1 van de vorige pagina. 1 Opzichter-machinist, wedde f 1.500—f2.000, 3 Machinisten, wedde f 800—f 1.100, 1 Machinist 1 1 Toezicht, contróle en weeg dienst. 6 Opzichters, wedde f 800—f 1 000,— 1 Opziehter(s) 1 1 2 1 1 Controleur, wedde f 800f 1.100. 3 Portiers, 600900. 1 Portier(s) 2 3 Wegers, wedde f 600,f 900,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 537