l i II I 1 li I 1 15 i i 1 I 1 1; ^1 3|1| 6 3 o -I -I 6 Oi 1 5 g) 3 s I 3 s z g - o 1 o 1 - S <B|-° 11 Ol 1 r VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Kalf. Schaap. Geit. Paard. Rund. ZIEKTEN. 01 1 1 1 4 O' 1 2 1 O 1 1 4 1 O 1 1 O 1 5 1 O 3 0; 1 1 2 O: 2 61 4 2 2 O' 2 2 O 2 O 1 1 1 61 2 4 0| O 2l 21 1 1 Ol 1 3 4 13 8 4 2 2' 5 4 1 11 1 1 1 1 Totaal 35 8 13 27 38 12 26 8 2 6' 01 12 1 1 15 2 4 8 1 2 O 1 1 O 1 o 1 6 2 «hM O; Si 25 3 1 2 4 5l 5 3 O 2 3 2 3 1 o> Z I t£ 25 O - 1 - - 3 1 Uit slag. 2 Uit slag. Uit slag. Varken. I Voorts werd nog bacteriologisch onderzocht: 4 maal vleesch, hetwelk bij gebruik ziekteverschijnselen ten gevolge gehad zou hebben, waarvan twee maal met positief resultaat; Abscessen (long) (lever) Arthritis Endocarditis Enteritis Febris catarrha- lis epizootica. Icterus Maagbersting Mastitis Meningitis. Metritis Nephritis Pest Peritonitis Pleuropneu- monie Pneumonie Prolapsus uteri Pyaemie Sepsis Verschijnselen van natuurlij ken dood Uit slag. I ■S 6 SC S O 2 0! 3 3 0 3 I Uit- 1 Uit- i slag. slag. 1 0

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 541