15 14 149 runderen. 31 paarden. 142 vette kalveren. 37 graskalveren. 271 varkens. 38 nuchtere kalveren. 88 schapen. 18 geiten. 3 speenvarkens. V. Slachtingen. Het aantal slachtingen heeft, in totaal, de begrooting aan merkelijk overtroffen. In vergelijking met 1913 zyn dit jaar 8987 dieren, w. o. 8674 varkens, méér geslacht. Het grootst aantal dieren is geslacht op 22 December: 149 runderen, 11 paarden, 107 vette- en 20 graskalveren, 170 varkens, 48 schapen, 3 nuchtere kalveren en 2 speen varkens, totaal 510 dieren. Van elk diersoort afzonderlijk, werden het meest geslacht 22 December 13 Januari 8 April 16 October 25 November 20 Februari 29 Mei. 4 November 5 November VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 546