15 22 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 567 782 832 949 940 755 1050 1193 1686 1440 1028 790 17 9 13 20 12 23 11 12 17 15 16 12 608 544 583 570 588 528 745 477 587 767 720 833 2809 2873 3093 3267 3345 3157 3583 3692 4316 3986 3781 3966 7550 Wegingen in 1914. Het aantal wegingen, op de verschillende toestellen, van vee, vleesch en huiden was volgens onderstaande specificatie Bovendien werden nog gewogen eenige partijenhooi, stroo, rogge en leder, benevens eenige automobielen, wagens en manden. 27193,5 1576 22148,8 1373 1694 1719 i 2353 i 1989 1674 1925 1934 2172 1843 2220 X. Koelhuis. Als een gevolg van den oorlogstoestand zijn dit jaar weinig land- en tuinbouwproducten in het bovenkoelhuis opgeslagen. Wel werd de koelkamer voor be-waring van gedroogde artikelen ingericht, van 5000 M3. inhoud geheel in beslag genomen door partijen rijst, meel en rogge, eigendom van de Gemeente ’s-Gravenhage en eene hoeveelheid peul vruchten, toebehoorende aan het Nationaal Steuncomité, doch hiervoor is niets in rekening gebracht. Nadat in een drietal vakbladen zeer belangrijke artikelen over het Koelhuis zijn verschenen en een groot aantal gunstige getuigschriften door de gebruikers zijn afgegeven, werd besloten deze attesten in een reclameboekje te vereenigen en dit boekje onder tal van handelaren en ondernemers te verspreiden, wat zeer zeker aanleiding zal geven, dat, als 33014.6 32521,3 30171,4 40448,95 73221,55 74817,5 142580 135036,85 86646,3 65153,25 25 11 18 30 10 25 13 5 9 9 17 11 I VERSLAG VAX HET OPENBAAR SLACHTHUIS. IX. Levend. Hui- Voeten MAANDEN. vleesch den. 12012 183 177 41868 762955 22472 Geslacht I vee (geheele i dieren), i Var kens. i Groot j vee. Klein vee. K.G. vleesch, vet en afval.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 552