15 26 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. A. Aard der overtreding. Aard der overtreding. De Directeur van het Openbaar Slachthuis, H. G. van Harrevelt. ’s-Gravenhage, April 1915. Aantal Proeessen verbaal. Aantal Processen verbaal. 13. 14. 15 (waarvan 1 geval van dieren mishandeling.) 2 1 2 2 3 1 5 XIV. Overtredingen. De proeessen-verbaal, opgemaakt door keurmeesters, opzich ters, controleur en portiers, wegens verschillende over tredingen, kunnen als volgt worden gerangschikt: Betreffende de Verordening op het slachten van vee en op den invoer, het vervoer, den doorvoer, de keuring van vleesch en den handel daarin in de Gemeente ’s-Gravenhage. Totaal 16 processen verbaal, waarop evenveel veroordee- lingen volgden. Art. 10. r> n r> Opbrengst van den Korioven. Tegen vergoeding van f900,per jaar door de Gemeente, werden alle dierenlijken, aangebracht door den Gemeentelijken Reinigingsdienst, in den korioven vernietigd. Voor rekening van het Rijk zijn 5 paarden, 4 runderen en 1 varken en voor particulieren zijn 17 honden, 1 varken en 1 beer verbrand. B. Betreffende de Verordening op het gebruik van het Open baar Slachthuis. Art. 4 sub 2. 4 3. ,4,4.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 556