15 29 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHÜIS. J De Secretaris, M. van Reenen. Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage, v. KarNebeek. Gestald zijn 27.084 dieren d. i. 5064 of 23 méér dan het vorige jaar. Gevoerd werden 7103 dieren d. i. 669 of bijna 10,5 méér. Vermeerderde dus het aantal slachtingen, de invoer van vee en vleesch was aanmerkelijk minder. Ter keuring werden aangeboden 4956 geheele dieren of 21 minder dan in 1913 en 1.180.675 K.G. vleesch, vet eu afval of 27,5 °/0 minder dan in het vorige jaar. Van de 359 koelcellen waren er op 31 December 1914 160 voor een geheel jaar verhuurd tegen 166 op 31 December 1913. De 42 pekelcellen waren alle verhuurd. In 1914 werd verkocht rond 3.877.000 K.G. ijs tegen rond 2.836.000 K.G. in 1913, eene vermeerdering dus van ruim 36,5%. De gemiddelde verkoopprijs steeg van f7,20 per 1000 K.G. in 1913 tot f7,445 in 1914, terwijl de kostprijs per 1000 K.G. door den grooteren omzet daalde van f 6,443 in 1913 tot f6.0871 in 1914.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 559